banner 14 nobel

Po okresie zawieszonych wizyt udało nam się zdobyć środki ochrony indywidualnej i możemy wznowić przyjmowanie pacjentów.

Znaleźliśmy się w trudnej dla nas wszystkich sytuacji, ze względu na panującą pandemię SARS-Cov-2. Chcąc zapewnić Państwu opiekę stomatologiczną – szczególnie w przypadkach pilnych, podjęliśmy szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi w naszej klinice. Bardzo prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:

 • Umawianie wizyt odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną lub elektroniczną
 • Na umówione wizyty prosimy zgłaszać się punktualnie. Oczekiwanie w poczekalni nie jest możliwe
 • Na terenie naszej placówki wszystkie i powierzchnie użytkowe są poddawane dezynfekcji 60% alkoholem izopropylowym
 • Nasz personel jest wyposażony w odpowiedni sprzęt zabezpieczający: kombinezony w odpowiedniej klasie (klasa III, typ 5,6), maski FFP2, maseczki N95,czepki ochronne, ubrania jednorazowe, fartuchy ochronne, gogle ochronne, przyłbice, podwójny zestaw rękawiczek.
 • Obowiązuje płatność bezgotówkowa (kartą płatniczą, BLIKiem lub przelewem)
 • Ze względu na koszty procedur szczególnego bezpieczeństwa do każdej wizyty pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł
 • Toaleta dla Pacjentów jest dostępna tylko w sytuacjach wyjątkowo nagłych

 

Aby usprawnić naszą pracę i przygotować Państwa do wizyty w naszej klinice poniżej zamieszczamy schemat postępowania podczas wizyty stomatologicznej:

 • Pacjent umawia się na wizytę drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail lub strona internetowa)
 • Dzień przed zaplanowaną wizytą personel kliniki kontaktuje się z pacjentem w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego
 • W dniu wizyty pacjent zgłasza się o wyznaczonej godzinie. Dzwoni domofonem znajdującym się przy drzwiach i oczekuje przed kliniką
  *Pacjent zgłasza się bez osób towarzyszących, wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie, które na wizytę zgłaszają się w obecności JEDNEGO opiekuna prawnego
 • Pracownik kliniki otwiera drzwi i zaprasza pacjenta do środka
 • Mierzona jest temperatura ciała pacjenta za pomocą termometru bezdotykowego
 • Pracownik odwiesza okrycie wierzchnie w wyznaczonym miejscu
 • Pacjent dezynfekuje ręce płynem, zakłada maseczkę oraz rękawiczki (wszystkie materiały zapewnia klinika)
 • Pacjent wypełnienia ankietę epidemiologiczną
 • Personel zaprasza Pacjenta do gabinetu zabiegowo-diagnostycznego, gdzie oczekuje na niego lekarz z asystą
 • Pacjent siada na fotelu stomatologicznym, jest zabezpieczany jednorazowym okryciem, a następnie na polecenie personelu zdejmuje maseczkę i zostaje poproszony o wypłukanie ust płynem odkażającym.
 • Pacjent zdejmuje maseczkę z twarzy wyłącznie na polecenie personelu kliniki(maseczka zostaje zdjęta tylko na czas leczenia, rozmowa odbywa się z maseczką na twarzy)
 • Po zakończonej procedurze stomatologicznej, pacjent zostaje poproszony o ponowne założenie maseczki
 • W recepcji pacjent dokonuje płatności za wykonany zabieg powiększonej o koszty zabezpieczenia.
 • Po uiszczeniu opłaty Pacjent zakłada okrycie wierzchnie i opuszcza teren kliniki (maseczka oraz rękawiczki powinny być zdjęte po opuszczeniu kliniki)
 • W celu umówienia kolejnej wizyty personel skontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo

UWAGA: Osoby chore, w tym w szczególności przejawiające objawy zakażenia SARS-Cov-2 tj. gorączka, kaszel, duszność, osłabienie, utrata zmysłu powonienia lub smaku, w trakcie kwarantanny lub będące w grupie ryzyka zarażeniem - zobowiązane są do poinformowania o tych okolicznościach pod rygorem odpowiedzialności karnej.