Potencjalny pacjent – klauzula informacyjna

Potencjalny pacjent - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjnadla potencjalnego pacjenta

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przyjętej Polityki prywatności. Niniejszym, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13-14 RODO informujemy o podstawowych kwestiach w przedmiocie Pani/Pana uprawnień.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych potencjalnego pacjenta

Administrator danych:

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Cele przetwarzania

Przesłanie informacji na temat usług oraz kontaktu odnośnie dalszej procedury rejestracji w naszej bazie pacjentów, bądź pytań związanych z przebiegiem planowanych świadczeń zdrowotnych.

Podstawy prawne przetwarzania

Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora:

Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Dostawcy usług IT

Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji

Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Prawa związane z przetwarzaniem danych

•           prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

•           prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

•           inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje

link do szczegółowej warstwy informacji

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych potencjalnego pacjenta

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

• przez e-mail: contact@impressiomed.com

• telefonicznie: 22 400 60 60

2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

• przez e-mail: iodo@impressiomed.com

• telefonicznie: 22 400 60 60

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

• przesłanie informacji na temat usług

• kontakt odnośnie dalszej procedury rejestracji w naszej bazie pacjentów,

• odpowiedź na pytania związane z przebiegiem planowanych świadczeń zdrowotnych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

• Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych
Tak długo jak podtrzymywana jest chęć pozostania naszym pacjentem. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe po otrzymaniu ankiety zdrowotnej lub po wycofaniu zgody

5. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

• Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

• Dostawcy usług IT

• Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

• Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji

• Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez korzystanie z usług chmurowego przechowywania danych w postaci SaS (Softare as a service), których dostarczyciele posiadają część serwerów w państwach niezrzeszonych (w tym USA). Z dostawców tego rodzaju usług wybieramy jednak tych, którzy świadczą usługi zgodnie z wysokimi standardami w tym potwierdzone atestem i wpisane na listę The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy, a także poprzez niniejszy link.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych
Informacje, które przetwarzamy pochodzą z wypełnionego przez Ciebie formularza.

Wymóg podania danych i konsekwencje niepodania
Podanie informacji nie jest konieczne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą w celu umówienia na wizytę. Podanie części danych wrażliwych (problem medyczny, specjalizacja lekarza) jest konieczne, by umówić odpowiedni typ wizyty i zaproponować formę leczenia.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i o profilowaniu
Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące płci, wieku, data urodzenia, używanego języka, problemu medycznego, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe, akcje profilaktyczne i informacje o świadczeniach, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Zapraszamy do kontaktu

ul. Biały Kamień 2
(wejście od Danielewicza)
02-593 Warszawa – Mokotów

Od Poniedziałku do Piątku
od 12:00 do 20:00
Soboty
od 9:00 do 14:00 (po wcześniejszym umówieniu)